Cyfraith Cymru

Gyda’n gwreiddiau yn gadarn yng Nghymru, rydym yn deall pa mor bwysig ydy adnabod y ffordd y mae cyfraith Cymru yn gyflym yn gwahaniaethu oddi wrth gyfraith Lloegr.

Mae gan ddeddfwriaeth Cymru effaith ar amrediad eang o feysydd – o wasanaethau cyhoeddus i ddatblygu economaidd neu gyfraith cynllunio i addysg – ac rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gallu galw ein hunain yn arbenigwyr ar ddeall tirwedd cyfreithiol a gwleidyddol penodol Cymru.

Mae gennym nifer o gyfreithwyr sydd yn siaradwyr Cymraeg yn y cwmni, sydd yn hapus i’ch cynghori yn Gymraeg os mai dyna ydy’ch dymuniad. Rydym hefyd wedi trefnu i nifer o’n staff nad ydyn nhw’n siarad Cymraeg fynychu cyrsiau iaith er mwyn datblygu’r sgil yma, gan ei fod yn rhwybeth yr ydym wedi ymrwymo i’w wella’n barhaus.

Ac, fel y Cwmni Cyfreithiol Cymreig y Flwyddyn a enwyd yn ddiweddar yn Legal 500, rydym yn falch o fod wedi’n lleoli yng Nghaerdydd, yn cefnogi ac yn hyrwyddo bunsesau ac entrepreneuriaid lleol Cymreig, ac rydym yn ymfalchïo ein bod yn rhan o’r gymuned yng Nghaerdydd.

Beth ydy ein meysydd o arfer cyfraith Cymru?

  • Eiddo a Chynllunio
  • Adeiladu
  • Addysg
  • Diogelu Data
  • Cydraddoldeb
  • Rhyddid Gwybodaeth
  • Llywodraethiant
  • Iechyd a Diogelwch
  • Mewnfudo

I ddarllen ein diweddaradau ar gyfraith Cymru, cliciwch yma

I weld manylion am ein Cynhadledd Cyfraith Cymru Capital Law – Cynnal Busnes yng Nghymru: y Tirwedd Newidiol, cliciwch yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda ni  ac fe fyddwn yn hapus i drafod sut y gallem helpu eich corff.