Mae Capital Law yn ddarparydd arweiniol gwasanaethau cyfreithiol masnachol i gleientiaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus ledled y DU, Ewrop a thu hwnt. Fel tîm o gyfreithwyr masnachol hynod profiadol yng Nghaerdydd a Llundain, rydym yn anelu at gynnig mwy, ac at ychwanegu gwerth, ble bynnag y bo’n bosibl. Mae cleientiaid yn dweud ein bod yn agos-atoch, yn egluro’n glir, yn rhoi cyngor rhagorol ac yn siarad yn blaen.

Rydym yn gweithio i sefydliadau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector ledled y DU ac yn rhyngwladol ac mae gennym dimoedd sy’n arbenigo’n benodol mewn:

 • Bancio a Chyllid
 • Anghydfod Masnachol
 • Eiddo Masnachol
 • Adeiladu
 • Corfforaethol a Masnachol
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Cyfraith Mewnfudo
 • Eiddo Deallusol
 • Cyfraith Cyfryngau
 • Adfer a Methdaliad
 • Cyfraith Chwaraeon
 • Ymgynghoriaeth
 • Prosiectau seilwaith
 • Cyfraith Cymru

Os yw hyn yn swnio fel y math o wasanaeth rydych chi’n chwilio amdano ar gyfer eich sefydliad chi, cysylltwch â ni’n awr.

02920 474 400 info@capitallaw.co.uk